Ендоскопічна рінохірургія у дітей і дорослих

Ендоскопічна хірургія носа та навколоносових пазух – одна з найбільш надійних методик хірургічного лікування в сучасному світі. Проводиться за допомогою спеціальної техніки, що дає можливість контролювати весь процес операції. Головна мета використання цієї методики полягає в застосуванні невеликих точкових втручань, що мінімально впливають на пацієнта. Це дозволяє мінімізувати травматизацію органів і тканин під час операції та прискорити процес реабілітації організму.

Функціональна ендоскопічна риносинусохірургія (ФЕСС) за допомогою ендоскопічної техніки Stryker і KARL STORZ:

  • операції на пазухах носа (мікрогайморотомія, етмоідотомія, сфенотомія, фронтотомія);
  • операції на перегородці носа таносових раковинах (септопластика, вазотомія);
  • видалення сторонніх предметів і новоутворень порожнини носа танавколоносових пазух (новоутворення, міцетома, пломбувальні матеріали тощо).

Функціональна ендоскопічна риносинусохірургія (ФЕСС) дозволяє хірургу атравматично та щадно розкривати всі уражені навколоносові пазухи, видаляти з них змінену слизову оболонку, одночасно відновлюючи умови для адекватного дренажу та аерації. ФЕСС застосовується на окремих синусах з видаленням патологічно змінених тканин, при орбітальних ускладненнях гострих і хронічних синуситів, видаленні кіст, поліпів, пухлин, сторонніх тіл. Спільне використання ендоскопії із шейверною технікою в ринохірургіі забезпечує надійний функціональний і морфологічний результат при значному скороченні перебування пацієнтів в стаціонарі.

Операції на перегородці носа та носових раковинах

Одна з найчастіших проблем, з якою звертаються пацієнти в клініку CitiDoctor – це викривлення носової перегородки. Навіть не проявляючись зовні, викривлена перегородка може ускладнювати носове дихання. Людина отримує менше кисню, хропе уві сні, гірше розпізнає запахи. Для корекції викривлень перегородки носа рекомендується септопластика. Операція виконується ендоназально, без розрізів на шкірі обличчя, із застосуванням ендоскопічної техніки, що забезпечує хороший візуальний контроль на всіх етапах втручання, чим значно підвищує якість виконання.

Ендоскопічна хірургія гортані у дітей і дорослих

Хірургічне лікування захворювань гортані проводиться із застосуванням ендоскопічного обладнання Stryker і KARL STORZ, що дозволяє детально оглянути гортань, видалити гіпертрофовані тканини, доброякісні новоутворення (папіломи, поліпи, фіброми, кісти тощо), чужорідні тіла; знизити ризик пошкодження тканин та істотно скоротити період відновлення після втручання.

Фахівці

Ціни на послуги

Вид послуги

Ціна, грн.

Оперативне втручання

Маніпуляції

Блокади у нижні носові раковині 660
Видалення стороннього тіла вуха 1180
Видалення стороннього тіла глотки і гортані 2000
Видалення стороннього тіла носа 1180
Видалення тампонів порожнини носа 660
Вливання лікарськиї речовин у гортань 660
Догляд за післяопераційними ранами 420
Ендоскопія ЛОР-органів 800
Задня тампонада носа 3300
Зняття швів (4 шва) 330
Зняття швів (більше 10 швів) 530
Зняття швів (до 10 швів) 580
Накладання швів (1-3 шва) 750
Накладання швів (більше 4 швів) 1080
Парацентез барабанної перетинки 1320
Передня тампонада носа 1320
Продування слухових труб по Політцеру 400
Промивання зовнішніх слухових проводів (1 вухо) 660
Промивання лакун мигдаликів (1 процедура) 460
Промивання порожнини носа по Проетцу 600
Проста перев'язка 530
Пункція верхньощелепної пазухи 1720
Розведення країв паратонзилярного абсцесу 660
Розкриття абсцесу (гематоми) перегородки носа 1780
Розкриття абсцесу, фурункула носа, вуха 1320
Розкриття паратонзилярного абсцесу 2640
Складна перев'язка 800
Туалет вуха 260
Туалет носа 260
Хемокаустика (протікання судин, гранул) 780
Паратонзилярна ін'єкція 530
Шинування зовнішнього носу 0
ПХО ран носа/вуха 4000
Зняття швів 460
Пункція барабанної перетинки 660
Катетеризація слухової труби 660
Пункція верхньощелепної пазухи з встановленням дренажної трубки 2000
Пункція верхньощелепної пазухи з введенням лікарських розчинів 660
Розкриття гематоми вуха 2000
Хемокаустика слизової оболонки носа при носовій кровотечі 780
Введення турунд з лікарськими засобами у слуховий прохід 260
Аплікаційна лідокаїн-адреналізація слизової оболонки носа 260
Змащування слизової ротоглотки лікарськими засобами 200
Ішемізація слизової оболонки носових раковин 200
Анестезія аплікаційна 130
Анестезія інфільтраційна 330
Видалення папіломи м’якого піднебіння 0

Консультативні послуги

Запис на прийом до лікаря

Ваше ім'я

Ваш контактний телефон