Ендоскопічна рінохірургія у дітей і дорослих

Ендоскопічна хірургія носа та навколоносових пазух – одна з найбільш надійних методик хірургічного лікування в сучасному світі. Проводиться за допомогою спеціальної техніки, що дає можливість контролювати весь процес операції. Головна мета використання цієї методики полягає в застосуванні невеликих точкових втручань, що мінімально впливають на пацієнта. Це дозволяє мінімізувати травматизацію органів і тканин під час операції та прискорити процес реабілітації організму.

Функціональна ендоскопічна риносинусохірургія (ФЕСС) за допомогою ендоскопічної техніки Stryker і KARL STORZ:

  • операції на пазухах носа (мікрогайморотомія, етмоідотомія, сфенотомія, фронтотомія);
  • операції на перегородці носа таносових раковинах (септопластика, вазотомія);
  • видалення сторонніх предметів і новоутворень порожнини носа танавколоносових пазух (новоутворення, міцетома, пломбувальні матеріали тощо).

Функціональна ендоскопічна риносинусохірургія (ФЕСС) дозволяє хірургу атравматично та щадно розкривати всі уражені навколоносові пазухи, видаляти з них змінену слизову оболонку, одночасно відновлюючи умови для адекватного дренажу та аерації. ФЕСС застосовується на окремих синусах з видаленням патологічно змінених тканин, при орбітальних ускладненнях гострих і хронічних синуситів, видаленні кіст, поліпів, пухлин, сторонніх тіл. Спільне використання ендоскопії із шейверною технікою в ринохірургіі забезпечує надійний функціональний і морфологічний результат при значному скороченні перебування пацієнтів в стаціонарі.

Операції на перегородці носа та носових раковинах

Одна з найчастіших проблем, з якою звертаються пацієнти в клініку CitiDoctor – це викривлення носової перегородки. Навіть не проявляючись зовні, викривлена перегородка може ускладнювати носове дихання. Людина отримує менше кисню, хропе уві сні, гірше розпізнає запахи. Для корекції викривлень перегородки носа рекомендується септопластика. Операція виконується ендоназально, без розрізів на шкірі обличчя, із застосуванням ендоскопічної техніки, що забезпечує хороший візуальний контроль на всіх етапах втручання, чим значно підвищує якість виконання.

Ендоскопічна хірургія гортані у дітей і дорослих

Хірургічне лікування захворювань гортані проводиться із застосуванням ендоскопічного обладнання Stryker і KARL STORZ, що дозволяє детально оглянути гортань, видалити гіпертрофовані тканини, доброякісні новоутворення (папіломи, поліпи, фіброми, кісти тощо), чужорідні тіла; знизити ризик пошкодження тканин та істотно скоротити період відновлення після втручання.

Фахівці

Ціни на послуги

Вид послуги

Ціна, грн.

Оперативне втручання

Аденотомія 13000
Аденотомія + тонзилектомія 14200
Тонзилектомія 14200
Тонзилотомія 12600
Аденотомія за допомогою коблятора 15600
Тонзилектомія за допомогою коблятора 16000
Тимпанопункція 9000
Септопластика 27000
Септопластика + вазономія ННР (за допомогою коблятора) 35000
Ендоскопічна полісинусотомія 27000
Ендоскопічна мікрогайморотомія 20000
Ендоскопічна етмоїдотомія 21000
Ендоскопічна сфенотомія 22000
Вазотомія нижніх носових раковин (за допомогою коблятора) 14000
Видалення синехій порожнини носа 14000
Видалення хоанального поліпа 14500
Поліпотомія носа 14000
Редресація кісток носа 12000
Редресація кісток носа з усуненням післятравматичної деформації носа 26000
Вазотомія судин Кісельбахового сплетіння 14000
Пластика вуздечки язика (загальна анестезія) 10000
Увулепалатопластика 20000
Шунтування однобічне 13000
Шунтування двобічне 15000
Видалення вушних привісків з однієї сторони 13000
Видалення вушних привісків з обох сторін 15000
Видалення преаурикулярної нориці 19000
Поліпотомія вуха 14000
Видалення шунтів 8000
Видалення серединної кісти шиї 28000
Трахеостомія нижня 14000
Видалення доброякісних новоутворень ротоглотки 15000
Ендоскопічне видалення папілом гортані 20000
Ендоскопічне видалення поліпів, фібром гортані 20000
Ендоскопічне видалення новоутворень носоглотки 18000
Пластика хоан 25000
Пластика вушних раковин (однобічне) 20000
Пластика вушних раковин (двобічне) 28000
Хірургія задньої стінки глотки 12600
Ендоскопічна фронтотомія 22000
Аденотомія + вазотомія 18000
Аденотомія + тонзилотомія 13000
Аденотомія + тимпанопункція 13000
Тонзилектомія 14200
Вазотомія 15000
Шунтування + тимпанопункція 13000
Мікрогайморотомія + септопластика 35000
Пластика атрезії хоани 13000
Увулопластика 13000
Закрита риносептопластика 61000
Видалення папіломи язика 13000
Аденотомія + парацентез барабанних перетинок 15000
Ендоскопічна мікрогайморотомія + вазотомія 30000
Ендоскопічна мікрогайморотомія + дакріоцистит 30000

Маніпуляції

Пункція верхньощелепної пазузи 1560
Розкриття абсцесу (гематоми) перегородки носа 1620
Блокади у ніжні носові раковини 600
Розкриття абсцесу, фурункула носа, вуха 1200
Розкриття паратонзилярного абсцесу 2400
Розведення країв паратонзилярного абсцесу 600
Парацентез барабанної перетинки 1200
Видалення стороннього тіла вуха 1080
Видалення стороннього тіла носа 1080
Видалення стороннього тіла глотки і гортані 1800
Ендоскопія ЛОР-органів 720
Продування слухових труб по Політцеру 360
Промивання лакун мигдаликів (1 процедура) 420
Вливання лікарських речовин у гортань 600
Промивання зовнішніх слухових проводів (1 вухо) 600
Промивання порожнини носа по Проетцу 540
Задня тампонада носа 3000
Передня тампонада носа 1200
Туалет вуха 240
Туалет носа 240
Хемокаустика (протікання судин, гранул) 710
Видалення тампонів порожнини носа 600

Консультативні послуги

Консультація спеціаліста (первинний прийом) 1000
Консультація спеціаліста (повторний прийом) 800
Консультація оториноларинголога Шкорботун Я. В. 1000
Консультація професора Косаковського А. Л. 1000
Консультація оториноларинголога Косаковської І. А. 1000
Консультація дитячого оториноларинголога Шкорботун Я. В. 1000
Консультація з ендоскопією (лікар Запорожець Т. Ю.) копія 1000

Запис на прийом до лікаря

Ваше ім'я

Ваш контактний телефон